Twój rozwój naszą sprawą

Projekt: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego” realizowany jest przez WASKO S.A. w partnerstwie z Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową oraz MDDP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółką Komandytową.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

o projekcie

Dla kogo?

Grupa docelowa to 1930 osób pracujących w wieku 25 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjna i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, należących do jednej z niżej wymienionych grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku 50+
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby z obszarów wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Cel projektu

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji i kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 1180 osób (w tym 650 kobiet i 530 mężczyzn, minimum 288 osób w wieku 50+ i minimum 474 osoby o niskich kwalifikacjach), do 31.08.2019r.

Partnerzy projektu

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

RIPH

WASKO S.A.

WASKO

MDDP Akademia Biznesu

Akademia Biznesu

Zgłoszenie uczestnika

Kontakt

WASKO S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Barlickiego 23
Gliwice


Tel. +48 32 332 55 33
Fax. +48 32 332 83 37
NIP: 954-23-11-706
REGON: 276703584
KRS: 0000026949

Biura obsługi klienta – Punkty kontaktowe

godziny funkcjonowania PK w Gliwicach:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:30

od poniedziałku do piątku w godz. 16:30 – 19:00 (budynek główny WASKO S.A. )

 

Gliwice

(Ośrodek Szkoleniowy WASKO SA)
ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 332 55 33
bezbarier@wasko.pl

program współfinansowany przez Unię Europejską
Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast